!
ƻ

:
1.     .
2.     , .
3.     .
4.     , .
5.     , ( - ).
6.     .

?
1.     . 208 ( ).
2.     , .
3.     . .
4.     , .

:
1.     , ;
2.     , , ;
3.     ;
4.     : , , .

,
, , , , !!!

.
2 , . 208.